ZSEiU w Łaziskach Górnych

PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019

LP

DATA

TEMAT

1

18.09.2018 (wtorek)

Zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych  z Dyrekcją  Szkoły  i  wychowawcami.

Zebranie informacyjne dla rodziców klas starszych z wychowawcami.    

2

20.09.2018 (czwartek)

Zebranie dla rodziców klas maturalnych z Dyrekcją  Szkoły  i  wychowawcami - omówienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe

3

08.11.2018 (czwartek)

Wywiadówka dla wszystkich klas – informacja o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu, pedagogizacja.

4

05.12.2018 (środa)

Wywiadówka  dla klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych.                                                                                

5

10.01.2019 (czwartek)

Wywiadówka dla  pozostałych klas – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych.

6

09.04.2019

(wtorek)

Zebranie rodziców klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.                                                                                   Zebranie rodziców pozostałych klas -  informacja o wynikach w nauce, frekwencji   i zachowaniu, pedagogizacja.

7

30.05.2019

(czwartek)

Zebranie rodziców wszystkich klas (bez maturalnych) - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

0
0
0
s2smodern

cue cpm

bekuplast logo

TAURON LOGO PROMOCYJNE PIONOWE

pgg logo

bip

1% - Wspieranie edukacji w ZSEiU