One Man Show

                                    Jesteśmy bardzo wdzięczni za piękny występ i krzepiące świadectwo wiary!!!

31 października naszymi gośćmi byli ks. Sebastian Mandrysz i Tomasz Kabis człowiek sukcesu ,który pokazał nam ,że z Bogiem nawet to co wydaje się nie możliwe jest osiągalne."Kawiarnia Wszystkich Świętych" była wypełniona tymi którzy chcą naśladować wybranych patronów :nie zabrakło Św Krzysztofa,Św Floriana,Św Rity i Św Barbary.    Wielkie dzięki za...pomoc w przygotowaniach,pyszne ciasta i za to że jesteście !!! 

 

Znalezione obrazy dla zapytania spotkanie z Bogiem

UWAGA!!!

Ojciec Święty Franciszek zaprasza uczniów ZSEiU na Światowe Dni Młodzieży do Panamy!!!Byliśmy w Krakowie to i do Panamy się wybieramy.Zapisy u Pani Ani K liczba miejsc ograniczona.Przygoda życia czeka -przewidziane dotacje również.Znalezione obrazy dla zapytania nowy rok katechetyczny

SZCZĘŚĆ BOŻE!!!

Z wielką radością witam Was po wakacjach i zapraszam na kolejną przygodę z Dobrym Ojcem w ramionach Matki ,która cieszy się z każdego i każdej z Was.

Kochani mija 100 lecie objawień Matki Bożej w Fatimie,która prosiła o codzienną modlitwę różańcową .

Zapraszamy Wszystkich na dużej przerwie do sali 22 w tym miesiącu szczególnie modlimy się za wszystkich uczniów i absolwentów .

W każdy IV czwartek miesiąca w Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego        w Łaziskach Górnych modlimy się za młodzież ZSEiU zapraszamy      rodziców,rodzeństwo,babcie,dziadków i wszystkich chętnych.
Śląska kobieta dawniej i dziś-to hasło tegorocznej XIV edycji Dni Kultury Regionalnej dziękujemy tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykłego wydarzenia.Doceniamy, to że są ludzie dla , których śląskie tradycje nie są obojętne
i chętnie podejmują wszelkie inicjatywy .

 Bardzo dziękujemy za wspaniały występ w czasie jasełek "Betlejem jest w nas" .Niech tak będzie - oby Miłość płynąca z narodzenia Jezusa trwała w nas i napełniała siłą do pokonywania wszelkich trudności .

To piękne świadectwo wiary!!!

Ksiądz Bog­dan Co­fa­lik ze Zgro­ma­dze­nia Mi­sjo­na­rzy Świę­tej Ro­dziny miał w kla­sie ma­tu­ral­nej otwartą drogę w spor­to­wej ka­rie­rze pod­no­sze­nia cię­ża­rów. Wy­brał jed­nak ży­cie ka­płań­skie, a wkrótce rów­nież po­wo­ła­nie mi­sjo­na­rza. Obec­nie na Papui-Nowej Gwi­nei na­wraca Pa­pu­asów na wiarę ka­to­licką, udziela im sa­kra­men­tów, a w wol­nym cza­sie or­ga­ni­zuje im si­łow­nię ze sztan­gami. Aby móc w niej po­ćwi­czyć, trzeba za­pła­cić – ceną jest zna­jo­mość Dzie­się­ciu przy­ka­zań Bożych.Ksiądz Bogdan Gościem naszej szkoły - Bóg zapłać za te spotkanie.

WIELKI PRZYJACIEL MŁODZIEŻY NIECH NAM TOWARZYSZY

http://slideplayer.pl/slide/829108/#

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje z bogiem 2016

 Dziękujemy za czas wakacji i Wasz młodzieńczy entuzjazm.Życzę wspaniałych ocen i dobrego roku szkolnego!

Pozdrowienia ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Ojciec Święty Franciszek apeluje KEEP CALM AND - Zejdź z kanapy.

 ZAPRASZAM DO SYSTEMATYCZNEJ PRACY!!!


Zestaw zadań na rok szkolny 2016/2017

Klasa/zadanie

 I sem

kl I Tli,ITle,Iw 

II MW
IITlg


II Semestr

III TLG III W III TLG III TG III GM IV TLE
Zad. 1 Miłosierdzie Boże w życiu człowieka

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Świadectwo nawrócenia Dobromira Makowskiego

 

Działania umacniające i osłabiające Wspólnotę Kościoła.

           
 Zad. 2 Lectio diVina - modlitwa Słowem Bożym na podstawie wybranego frag. Pisma Świętego   Droga Krzyżowa i rozważanie do wybranej stacji.  Etapy Mszy Świętej.            
 Zad. 3 "Bezcenny dar"Jaką drogę trzeba przejść aby być człowiekiem i żyć dla miłości.  List do Boga jako przejaw wdzięczności za...  Co Polska i świat zawdzięcza chrześcijaństwu.            
 Zad. 4 Czym jest wiara i jakie jest jej znaczenie w życiu młodego człowieka.  Analiza porównawcza Całunu Turyńskiego i cudownego Oblicza z Manopello oraz dowody na ich autentyczność.  Droga Krzyżowa.            
 Zad.5  Poszukiwana, Poszukiwany list gończy dot. wybranego Świętego  Wiara moją pasją?  Śląska kobieta dawniej i dziś.            
Zad.6   Dary Ducha Świętego  Warto:poznać,spotkać,kochać Boga i  człowieka.            
Zad7   Paszport Dziecka Bożego.  Paszport Dziecka Bożego.            

 

Przydatne strony:

     Mk 10, 17-30

Słowa Ewangelii według świętego Marka


 U Boga wszystko jest możliwe».

«Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 TAM BYLIŚMY!!!Jeżeli Twoją życiową misją jest pomnażanie dobra,

jeżeli chcesz być narzędziem w Bożych rękach i wierzysz, że On może zdziałać przez nas wielkie rzeczy,

jeżeli masz w sobie głębokie pragnienie służby innym,

a ponadto odwagę, aby działać mimo różnych przeciwności – zostań SUPER WOLO ZSEiU Koordynatorem działań wolontariuszy jest A.Krzemień

ZAPRASZAMY!!!

 

0
0
0
s2smodern